Vinterserien 2019-2020 invitasjon

Invitasjon til å delta i Vinterserien

For femte året på rad kan Aagk invitere alle medlemmer til å delta i Vinterserien i golf.

Som tidligere skal kampene spilles på simulatorene på Moa. I år skal det spilles i 5 ulike klasser, slik:

 

Klasse 1. VTG-deltakere:

Her tar vi sikte på å samle alle dem som har tatt VTG-kurs de siste årene. Alle disse stiller i samme klasse og inne-handicap settes til 36 for alle som deltar.

Klasse 2: Eldre senior:

For alle golfspillere som er fylt 50 år (NSG-aldersgrense). Her kan man enten melde seg på som singelspiller eller lag med to deltakere.

Alle disse skal spille mot hverandre i samme serie. Hcp fastsettes for den enkelte til det man hadde ved slutten på årets utesesong. 

Alle kamper spilles på dagtid i denne gruppen.

Klasse 3: Damer:

For alle damespillere i klubben. Man spiller netto slag. Hcp fastsettes etter resultater i Vinterserien 2018/19.

For nye deltakere fastsettes hcp til utehandikap ved sesongslutt minus 25 %.

Klasse 4: Herrer

For alle herrespillere i klubben. Man spiller netto slag. Hcp fastsettes etter resultatene i Vinterserien 2018/19.

For nye deltakere fastsettes hcp til utehandikap ved sesongslutt minus 25 %.

Klasse 5: Herrer brutto

Vi antar at her vil de spillerne melde seg som har lavest hcp, eller spillere med høyere hcp som vil prøve seg mot de bedre.

Brutto slag. Det vil si at det antallet slag du bruker på runden blir tellende.

KLASSER KAN BLI SLÅTT SAMMEN AVHENGIG AV PÅMELDING!

 

Kamptidene

Det skal spilles mandag, tirsdag og onsdag. Muligens også torsdag dersom deltagelsen blir stor.

Spilletidene blir slik:

10.00-13.10

13.15-16.25

16.30-19.40

19.45-22.55

Det vil si at hver kamp ikke kan pågå lengre enn 3 t + 10 min.

Mellom hver kamp er det lagt inn 5 min for skifte.

Framgangsmåten for pålogging vil bli hengt opp i lokalene. Det samme gjelder regulering av hcp, som nå skal skje fra

runde til runde. Har du for eksempel 15.0 i runde 1 og spiller veldig godt kan ditt hcp bli regulert ned til f.eks 14,2 i neste

runde. Det er alltid ditt gjeldende hcp du skal bruke når du logger på. For hver runde kommer det oppslag om dette i lokalene.

Hcp vil bli regulert med 0,4 ned og 0,2 opp.

Reglene for deltakelse i vinterserien:

  • ·Påmelding skal skje i GB.
  • ·Betaling av turneringsavgift skal betales før første kamp. Kamper spilt uten betaling teller ikke i turneringen, og kan ikke spilles på nytt.
  • ·Turneringen spilles over 13 kamper, hvor de 9 beste teller på totalscore.
  • ·Terminliste som settes opp er «absolutt». Det skal i utgangspunktet ikke være rom for bytting.
  • ·Komiteen søker at hver spiller, spiller noenlunde likt antall på Sim 1 og to i oppsettet.
  • ·Komiteen er klar over at bytting kan oppstå, men da er deltaker selv ansvarlig for å kontakte andre deltakere og bytte internt.

 Komiteen skal IKKE kontaktes for å få dette ordnet!

Foretrukne dager å spille på kan oppgis ved påmelding.

Det spilles kamper mandag til torsdag.

 

For å telle med i sammendraget må du spille minst 9 av de 13 oppsatte rundene. Dersom du spiller flere enn 9 runder er det dine

9 beste runder som teller. Ved påmelding kan du angi om det er en ukedag, mandag, tirsdag eller onsdag, du ikke kan spille. Da skal vi

sørge for at du ikke blir satt opp på disse dagene. Videre er det klart at alle kampene for seniorene (klasse 2) blir lagt til dagtid.

Ved påmelding gir du beskjed om eventuelt hvilken ukedag du ikke kan spille og om du kan spille på dagtid eller kun ettermiddag/kveldstid.

Scorekort og postkasse

Som tidligere skal den enkelte etter hver runde fylle ut scorekort med signatur fra markør. Dette skal legges i postkassen i lokalene. Dersom scorekort ikke er levert, blir runden regnet som ikke spilt.

 

Påmeldingsfrist 8.oktober

Dersom du vil delta i årets serie må du melde deg innen 8. oktober i golfbox eller til:

Erik Tollås:                           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                           Tlf: 47288811

Fredrik Hildrestrand:       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          Tlf: 99345813

Husk å oppgi hvilken klasse du melder deg på og om det er dager du ikke kan spille.

Det skal spilles 13 runder med start i uken som begynner med mandag 4.november. Før jul skal det spilles 6 runder og 7 etter jul.

Vi tar fri i jula og nyttåret samt vinterferien. Siste runde spilles i uka som begynner med 11.mars

For 13 runder skal du betale kroner 1.500. Dette skal være fullt innbetalt før serien starter.

Bruk konto: 3910.66.39993. Husk å merke med avsenders navn.

 Beste hilsen fra Vinterseriekomiteen

Erik Tollås og Fredrik Hildrestrand

Pål A. Hagen Leder Turneringskomitteen

Svein Ove Grimen (Rådgiver)