Saksliste årsmøte 09.03.2021

Minner om årsmøte i Ålesund Golfklubb
Dato: 9. mars
Klokken: 18:00
Sted: Gomerhuset på Skodje

Følgende smittevernregler gjelder på årsmøtet:

1. Ved oppmøte skal alle registrere seg med navn, medlemsnummer og telefonnummer
2. Alle skal sitte på annenhvert sete (så lenge man ikke kommer fra samme kohort), samt annenhver rad i møtesalen.
3. Hold 1 meters avstand til andre
4. Vær nøye med håndhygiene


Maks kapasitet i møtesalen er 100 deltakere. 

----


Saksliste

Sak 1     Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2     Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 3     Valg av dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4     Behandle klubbens årsmelding

Sak 5     Behandle klubbens regnskap og revisors beretning

Sak 6     Kontrollkomiteens beretning

Sak 7     Behandle innkomne forslag og saker

Sak 8     Fastsette medlemskontingent

Sak 9     Vedta klubbens budsjett

Sak 10   Behandle klubbens organisasjonsplan

Sak 11   Foreta valg etter klubbens lover og valgkomiteens innstilling

a) Leder og nestleder til styret
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Representanter til ting og møte har representasjonsrett
d) Valgkomité med leder, 2 medlemmer + 1 varamedlem
e) Valg av kontrollkomité, minimum 2 medlemmer
f) Valg av revisor
g) Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan