Moa - Dugnad

Vi har fått pålegg fra eier om å gjøre en opprydding på løa på Moa i fbm at deler av lokalene skal utleies. Mesteparten av det som må ryddes er gammalt skrot og utstyr som ligger i kjelleren på løa. Mye av det som må vekk er tyngre gjenstander som krever litt muskelkraft i fbm flytting og kasting i container.

Container er bestilt som blir levert på Moa nå før helgen. Derfor skulle vi ha trommet sammen noe mannskap allerede nå til helgen for å starte jobben. Hvis 5-6 mann stiller vil kanskje mye være gjort allerede førstkommende lørdag. Containeren vil bli stående også neste uke i fall jobben strekker ut.

Vi håper at noen spreke og sterke medlemmer kan rekke opp hånden og hjelpe til med denne dugnadsjobben.

Kontakt undertegnede, tlf 97670513, eller Nils Christian, tlf 90912614 for påmelding.

Styreleder
Otto Inge Skeide