Viktig - Smittevern

Det er viktig at alle som benytter simulatorene på Moa skriver seg opp i boken oppe ved simulatorene. Dette for smittesporing ved eventuelt smitte.