Norsk Golf-journalist disket etter regelbrudd

Har du hørt at det kan være smart å slå en provisorisk golfball? - Ikke alltid.

Regelbrudd

https://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/norsk-golf-journalist-disket-etter-regelbrudd