Endring i hullkoppene!

 

Fra og med 01.08.20 er koppene tilbakeført til normaltilstand dvs. at ballen dette helt ned i koppen.

Men flagget kan fortsatt ikke fjernes fra koppen!