Nøkkelboks Moa

 

 

PGA mange ubedde gjester på låven er koden på nøkkelboksen på Moa endra, alle medlemmer får tilgang til ny kode ved å sende SMS til 90010934 og opp gi namn og medlemsnummer. Berre medlemmer skal ha tilgang til låven.