Drikkevann - Solnør

Vi har dessverre problemer med vannforsyningen på Solnør, så det vil ikke være mulig å fylle drikkevann fra kranen ute.
Medbring vann hjemmefra, eller så selger vi vann og annen leskedrikk i Kroa.