Solnør 19.05.20

Pga. våt bane og snø så er følgende hull spillbare i dag, 19.05: 1,2,7,8 og 9.
Golfbil ikke tillatt.