Kroa Solnør

Vi kan nå slippe inn flere i kroa, men husk å holde 1 meters avtand og følg retningslinjene til helsemyndighetene!