Natte frost

 Bana på Solnør blir ikkje åpna før kl 1200 pga nattefrost, bach 9 blir stengt heile dagane. Dersom det blir mildare om natta og frosten gir seg blir det normale tilstandar!