Forbud mot bruk av golfbil

Det blir forbud mot bruk av golfbil på Solnør. Ny melding kommer dersom det blir endringer.