Trener/Pro Ålesund Golfklubb

Ålesund Golfklubb har nå fornøyelsen av å orientere klubbens medlemmer og andre om at vi har lykkes med å få Daniel Øverås engasjert som trener for Ålesund Golfklubb. Vi er spesielt fornøyd med at vi har fått dette til på en slik måte at Daniel kan fortsette sin sportslige satsing.

 

Dette har vi lykkes med ved at Daniel, PGA Norway og Ålesund Golfklubb har inngått en avtale som gir Daniel mulighet til at være profesjonell spiller og samtidig drive med golfinstruksjon og coaching.  

I golf er det slik at en ikke kan være profesjonell spiller og parallelt drive med instruksjon, derfor var dette helt nødvendig å få på plass. Norges golfforbund er også innforstått med denne avtalen og skal sammen med PGA arbeide for å få Daniel inn i et formelt utdanningsløp de kommende årene.

Ålesund Golfklubb sitt ansvar i nevnte avtale er å påse at Daniel gjennomfører de kurs han i henhold til avtalen har forpliktet seg til.

Avslutningsvis vil vi anmode om at flest mulig benytter seg av muligheten dette gir oss til å forbedre golf spillet – de som har hatt timer har bare positive tilbake meldinger.

Hilsen Helge