Ballkort driving range.

Sesongen går mot slutten på Solnør,men vi håper å halde ope lenge enno. Vi minner om at ballkorta som blir nytta på Solnør også kan brukast på Moa.Hugs å fyll på kortet før kroa stenger i haust.