Informasjon fra Styreleder 29.05.19

Informasjon fra Styreleder

 

Da er sesongen godt i gang og jeg ønsker med dette å gi en kort status omkring driften. Og vil dele orienteringen opp i

Anlegg

I stikkordsform vil jeg oppsummere slik.

 • Vi har også i år vært heldig med overgangen fra vinter til vår, selv om vi nå opplever noen «vinter uker» i mai.
 • Medlemmene må også rette en stor takk til Pål, Dagfinn og Trygve som har jobbet hele vinteren med å rydde skog m.m.
 • Vi har under Johnny sin ledelse en velfungerende anleggskomite´ som bl.a. har:
  • Arrangert dugnader som i år var meget godt planlagt
  • De har laget gode planer slik at styret med god samvittighet kan bevilge midler til bl.a.
   • 150 meter med ny dreneringsgrøft
   • Oppgradering av
   • Ny bunkerrake
   • Ny ballplukker på Solnør

 

Øvrige Komiteer

Vi gjennomførte ett komite´ leder møte i april, det er fint å se alle komiteene har startet opp arbeidet på flott måte. Ekstra hyggelig er det å se at i år har vi ny oppstart i vår grønn glede komite´. Dette skjer etter et flott initiativ fra Grete. Eneste komite´ som nå mangler medlemmer er markedskomitreen, som må styrkes i løpet av året.

Ansatte

Administrasjon: Ståle er ansatt i 75% stilling, men i forhold til det som gjøres virker det som 125 %.

Bane/Kroa: Vi har 2 nye som erstatter 2 av de som var her i fjor. Litt utfordringer i oppstarten da de ikke har golf erfaring. De er tilbudt gratis VTG kurs for å gi dem litt større forståelse for golfspillet og hva som er viktig for spillerne på banen!

Økonomi

 Vi mener å ha økonomien under kontroll, men den er fremdeles anstrengt. Sponsor og medlemsinntektene blir litt lavere enn i fjor (inntektene på kontingent går litt ned). Styret har besluttet å investere i overkant av NOK 500.000 i anleggene på Moa og Solnør. Dette vil skje i løpet av sommeren, noe er alt utført og vi håper på at vi får gjort mer. Vi har også bestemt at vi ikke skal lease eller låne penger, men ta dette av egenkapital samt søke støtte gjennom diverse ordninger. Nå har vi også muligheter å søke om tippemidler, noe vi alt har fått nytte av.

Vi er nok avhengig av en bra sommer på banen for å nå budsjett mål som er NOK 200.000 i overskudd og minst NOK 1.000.000 i likviditet (penger på bok) ved årsskifte.

Utfordringer

Selv om vi er stort sett fornøyd med situasjon ønsker vi allikevel å sette fingeren på et par utfordringer.

 • Alt for mange unnlater å betale kontingenten – dette påfører oss (Ståle) mye ekstra arbeid, og hadde pr. 01.05.19 over NOK 300.000 utestående. - (pr. 27.05.19 NOK 187.000), husk også å betale i henhold til informasjon på faktura – rett konto og kidnr.
 • Vi må også forbedre holdningen på banen hva gjelder bruk av greengaffel og å legge på plass oppslått torv.
 • Vi håper også på at flere Hullfaddere kommer i gang – vi kan ikke forvente at Pål, Trygve og Dagfinn skal gjøre alt.