Nytt tilbud!

Er du ein av dei som spelar seint på kvelden og ikkje rekk kroa for å kjøpe drikke mm?

Då har vi eit tilbud i huset ved Drivingrangen sjå oppslag på kroa! Kode på døra er som på Moa!