Parkering Solnør

Som mange har fått med seg er parkeringsplassen på Solnør under utvidelse, men før den er ferdig planert og nytt dekke er lagt på, er parkering  på det nye arealet på eget ansvar!   Vi oppmoder alle om å bruke nedre parkeringsplass når det er fult oppe!