Dugnad Solnør vår 2019

 Våren er i kjømda og anleggskomiteen har planlagt 2 dugnadar på Solnør i April den første 6. og 7. og stor dugnad 27. og 28.  For dei som har tid og arbeidslyst og vil delta på frivillig dugnad før dette, dag/helg tek kontakt med Trygve mobil 90981669 - Jonny 41668652 eller Ståle 90010934 for nærmare innformasjon, det som skal gjerast er rydding av små skog med stremer/kanteklippar.  Men vi har også fleir oppgåver som reprasjon av bruer og vegar! Utstyr kanteklipparar og sager mme finn dokke i bua ved siden av kjølelageret koden er den samme som på bommen! Ifølge Normann som har tråla bane er det fine forhold for dugnad!