Årsmøte 2019

Innkalling til Årsmøte i Ålesund Golfklubb

 

27.februar 2019.

Årsmøtet avholdes i Thon Hotell baronen, onsdag den 27. februar kl. 19.00

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 9. februar 2019

Sakene kan sendes: Ålesund Golfklubb, Postboks 8182, 6022 Ålesund eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut en (1) uke før årsmøtet på hjemmesida:

aalesundgk.no.

Du kan også få en kopi ved henvendelse til administrasjonen

Ålesund 20.01.19

Styret!