Trener 1 Golf noe for deg?

Volda Golfklubb vil i løpet av 2019 arrangere et trener 1 kurs i golf , Ålesund GK trenger kandidater til et slikt kurs er dette noe for deg ta kontakt med  daglig leder snarest!

Se under for hva dette dreier seg om, du finn også meir info på hjemmesiden til NGF.

Kursnavn:    Trener 1

Link til NGFs kurs- og møtekalender

 

Mål:                     - Kunne legge til rette aktivitet for barn, unge og nybegynnere i samarbeid med trenerteamet
                             og hovedtreneren i klubben.
                             - Kunne legge til rette for et trygt, spennende og godt sosialt miljø og ivareta den enkeltes
                             behov.
                             - Kunne lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter.

Målgruppe:       Personer med interesse for tilrettelegging av aktivitet for barn, unge og nybegynnere.

Type kurs:          To helgesamlinger à 3 dager, e-læringsmoduler, praksis i egen klubb min. 45 timer, avsluttende   kunnskapsprøve.

Tid:                       Samling 1 i april/mai, samling 2 i september/oktober.

Sted:                    Meddeles senere.

Pris:                      Kr. 12.000,- for to deltakere, kr. 4000,- for deltaker nr. 3.
                              Reise og opphold bekostes av den enkelte / klubben.

Innhold:              - Grunnleggende idrettsfaglig kompetanse.
                             - Grunnleggende pedagogisk kompetanse.
                             - Grunnleggende organisatorisk kompetanse.
                             - Trenerskolering gjennom praksis i egen klubb.

Annet:                 All påmelding må skje gjennom klubb.
Klubben og hovedtreneren må ta ansvar for at Trener 1 blir involvert i planlegging og gjennomføring av klubbens aktiviteter, slik at vedkommende får gjennomført sin obligatoriske praksis i løpet av sesongen. Trener 1 er ment å fungere i tillegg til klubbens pro for å gi økt aktivitet i klubben.

For spørsmål:    Ta kontakt med Svein Erik Hansen i NGFs administrasjon, tlf. 918 09 531,
                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.