Medlemskap

MEDLEMSKATEGORI

ÅRSKONTINGENT 

MND.BETALING

Hovedmedlem

Kr. 6.300

Kr. 575

Unge voksne 26-34 år

Kr. 4.300

Kr. 400

Ungdom 20-25 år

Kr. 3.200

Kr. 310

Ektefelle/samboer

Kr. 5.200

Kr. 480

Student/militær

Kr. 3.200

Kr. 310

Junior 13-19 år

Kr. 2.000

Kr. 210

Junior 7-12 år

Kr. 1.200

-

Junior 0-6 år

Kr. 200

-

Familiemedlemskap

Kr. 11.600

Kr. 1.010

Moa-medlemskap

Kr. 2.150

Kr. 225

VTG-kurs inkl. medlemskap 20 år +

Kr. 3.200

Kr. 310

VTG-kurs inkl. medlemskap 13-19 år

Kr. 2.200

Kr. 230

VTG medlem 2. år

Kr. 4.100

Kr. 390

Prøvemedlem

Kr. 3.200

Kr. 310

Fjernmedlem

Kr. 950

-

Passiv/støttemedlem

Kr. 1.150

-

 

Nytt medlem
For medlemskap kreves gjennomført golfkurs (VTG – Veien til golf). Dersom du tidligere er registrert i Golfbox, vil vi normalt finne deg ved søk på fødselsdato eller tidligere medlemsnummer, og ditt medlemskap vil kunne gjenopprettes.

Ved innmelding, fyll ut innmeldingsskjema og send til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ønsker du å melde deg på VTG-kurs, send påmelding til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ta kontakt med oss på 90 87 76 88 for mer informasjon.

Hovedmedlem
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Unge voksne 26-34 år
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Ungdom 20-25 år
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Junior
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Student/militær
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Prøvemedlem
Prøvemedlemskap gjelder kun for spillere som ikke har vært medlem i ÅGK de siste 3 årene.
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane i 1 år.

Ektefelle/samboer
Ektefelle/samboer av hovedmedlem kan meldes inn i denne medlemskategorien.
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

VTG 1. år
VTG-kurs inkludert medlemskap med full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane for det inneværende året.

VTG 2. år
For de som gjennomførte VTG-kurs året før.
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Familiemedlemskap
Barn under 19 år med samme bostedsadresse inngår når foreldrene er fullt medlem. 
Full spillerett på Moa Golfbane og Solnør Gaard Golfbane.

Fjernmedlemskap
Gjelder for de som har bostedsadresse utenfor kommunene: Ålesund, Giske, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord.
Greenfee Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 350.
9 hull: kr. 250.

Moamedlemskap
Fritt spill på Moa Golfbane.
Greenfee på Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 350.
9 hull: kr. 250.

Giskemedlem m/spillerett
Gjelder for medlemmer i Giske Golfklubb
Fritt spill på Solnør Gaard Golfbane og Moa Golfbane
Årskontingent kr. 5.000.

Greenfee
Greenfee for spill på Solnør Gaard Golfbane:
18 hull: kr. 500.
9 hull: kr 300.

*Juniorer spiller til halv pris.


Viktig!
Eventuell endring eller utmelding av medlemskapet må skje skriftlig per e-post innen utløpet av året (31.desember) for å unngå innkreving av kontingent for påfølgende år.

 

 Hvorfor bli medlem i Ålesund Golfklubb?