Møller Bil Matchplay 2018 Regler

Møller Bil Match Play 2018

Regler

  1. Turneringen spilles som en cupturnering og avvikles i løpet av 6 runder. Spillerne avtaler kamptidspunkt seg imellom og det er begge spillerne sitt ansvar at kampene blir avviklet innen angitt tidsfrist. Ved evt forlengelse av tidsfrist må det søkes til turneringsansvarlig.
  2. Kampene går over 9 hull de første to rundene og over 18 hull de siste 4 rundene. Runde 1 spilles på frontnine og runde 2 spilles på backnine.
  3. Kampene spilles hull for hull og scoren noteres på vanlig måte, vinneren av kampen er den som har vunnet flere hull enn det er hull igjen å spille. Er det uavgjort etter 9 hull/18 hull spiller en videre hull for hull til en har en vinner.
  4. Dersom det er forskjell i antall mottatte slag så tar en differansen i mottatte slag for frontnine eller backnine, og den spilleren med høyest hcp får differansen i antall slag som tilleggs-slag; fordelt på hullene ifølge indeksen. Den med lavest hcp følger banens par. Ved omspill hull for hull tas det ikke hensyn til evt forskjell i spillernes handicap, dvs en spiller bruttoslag.
  5. For hver runde i Matchplayturneringen skal hcp reguleres ihht bestem-melser i EGA Handicap System 2012-2015.
  6. Scorekortet påføres kampnr. og føres på vanlig måte og på den linjen det står NETTO påføres vinneren av kampen, deretter signeres kortet av begge spillerene. En av spillerne sender mail til Jan Ove Solvåg – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. – senest dagen etter med kampnr og resultat.   Scorekortet beholdes av en av spillerne for kontroll ved evt uenighet. Resultatene blir fortløpende lagt ut på hjemmesida, under Herregruppa.
  7. Det er ikke lov å benytte seg av caddie under turneringen.