Litt info om dugnader fremover

Her vil det komme informasjon fra dugnadsgjengen ang. muligheter for å møte opp og gjøre en innsats når en har ledig tid!