Forbud mot bruk av golfbil

Pga. våt bane, er det ikke tillatt med golfbil på Solnør.
Ny melding kommer dersom det blir endringer.