Prisregulering golf bil

Fra 15.07.20 blir prisen for leige av golf bil  på Solnør kr 400 for 18 hull og kr 250 for 9 hull.