Komiteer

Organisasjonskart

 Orgkart

 

 
Styret  Verv Periode
Otto Inge Skeide Leder 2022
Gunnar Grimsson Nestleder 2023
Espen Kvam Styremedlem 2022
Ingun Storsten Styremedlem 2023
Roar Hjelle Styremedlem 2022
Erlend Rødal Varamedlem 2023
Lisbeth Siem Taklo Varamedlem 2022

Komiteer

Valgkomite

Kontroll

Dommer

Junior

Disiplinær

Dame

Herre

Senior

VTG

Turnering

Anlegg

Marked

Arrangement

Simulator/Moa

Golf Grønn Glede

Komite Instrukser