Komiteer

Organisasjonskart

 Orgkart

 

 
Styret  Verv Periode
Otto Inge Skeide Leder 2021
Steinar Henden Nestleder 2021
Espen Kvam Styremedlem 2022
Ingun Storsten Styremedlem 2021
Roar Hjelle Styremedlem 2022
Gunnar Grimsson Varamedlem 2021
Gerd Evy Slinning Varamedlem 2021

Komiteer

Valgkomite

Kontroll

Dommer

Junior

Disiplinær

Dame

Herre

Senior

VTG

Turnering

Anlegg

Marked

Arrangement

Simulator/Moa

Golf Grønn Glede

Komite Instrukser