Om klubben

Virksomhetsidé
Ålesund Golfklubb skal skape golfglede.
Vi skal være et naturlig valg for utøvere med sportslige ambisjoner, og for mennesker med ønske om en livslang og sunn fritidsaktivitet.
Sammen skal vi bidra til et trygt og inkluderende miljø, der alle medlemmer og gjester føler seg velkommen og ivaretatt.
Vårt idrettslag skal drives av engasjerte medlemmer etter sunn(mørsk)e økonomiske prinsipper.

Verdigrunnlag
OFFENSIV
Vi skal være målstyrte og aktivt jobbe for at golfsporten blir mer attraktiv i vår region.
Offensiv betyr at vi er sportslige ambisiøse og skal tilstrebe å ha utøvere i toppen på nasjonalt nivå
ÆRLIG
Ærlighet er grunnleggende for å skape gode holdninger i klubben.
Vi ønsker stor takhøyde, der man viser gjensidig respekt for hverandre
Ærlighet representerer golfspillere som følger spillets regler.
INKLUDERENDE
Inkluderende gjenspeiler vennlige og imøtekommende mennesker som tar vare på hverandre, og bidrar til å utvikle den sosiale tilhørigheten
Vi vil skape et klubbmiljø der vi lar andre delta sammen med oss, både på banen og rundt bordet i klubbhuset
Golf hos oss skal være tilgjengelig for alle

Hovedmål
Flere og bedre golfspillere i et inkluderende miljø